O grbu in zastavi občine Dobrovnik


GRB OBČINE DOBROVNIK

Grb obcine DobrovnikRazlaga grba:

Trije hribi
Tipična geografska značilnost tega kraja, ki se pojavlja že na pečatu iz leta 1280. predstavlja tri dobrovniške hribe, širše pa pomeni troje goric v treh naseljih v občini.

Ravnina
Vodovodna črta pod tremi hribi predstavlja ravnino oz. polja, ki ležijo ob vznožju hribov.

Cvet
Na grbu je upodobljen stiliziran cvet močvirske logarice/tulipana (Fritillaria meleagris L.). Predstavlja zaščiteno rastlino, ki raste na območju občine. Trije cvetni listi simbolizirajo sožitje prebivalcev treh naselij v občini, dve barvi njenega cveta pa sožitje dveh narodov, ki živita na območju občine.
Močvirska logarica je zaščitena z odlokom o zavarovanju redkih in ogroženih rastlinskih vrst, ki ga je skupščina SR Slovenije sprejela 26. maja 1976. Ta redka in zelo lepa rastlina je znana po vsem svetu, še posebej pa v Evropi.
Z upodobitvijo močvirske logarice na občinskem grbu se želi svetu in Evropi pokazati, da nam je uspelo ohraniti čisto in zdravo okolje, ki ga lahko v bodočnosti s pridom izkoristimo za razvoj turizma in ostalih gospodarskih dejavnosti. Obenem je stiliziran cvet na grbu tudi dodatna spodbuda prebivalcem občine za ohranitev naravne dediščine.

ZASTAVA OBČINE DOBROVNIK

zastava obcine DobrovnikIzbor barv in kovin


Za grb Občine Dobrovnik sta bili izbrani dve heraldični barvi* – modro in zeleno, torej iz vsake državne zastave (slovenske, madžarske) po ena barva.
Uporabljeni sta tudi obe kovini.

Razmerja in barve zastave
Zastava je izdelana v razmerju stranic 1:3 (širina : višini). Po vertikali je, enako kot grb, razdeljena v tri polja. Prvo polje je četrtina širine v modri barvi, drugo polje je srebrno in polovica širine, tretje polje je spet četrtina širine v zeleni barvi.
V središču zastave je grb.

* Heraldične barve delimo v osnovi na:
- grbovni kovini, to sta srebro in zlato in ju predstavljamo z belo oziroma rumeno;
- grbovne barve, ki so črna, rdeča, modra in zelena;
- grbovna krzna, ki jih moderno grboslovje ne uporablja.

Avtor grba in zastave: Milan Berden, ing.

Vir: 1 http://www.dobrovnik.si/

Kontakt

Zavod za okolje in turizem  Dobrovnik
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik
Email: turizem@dobrovnik.si

Telefon: 386 41 349 927

Panorama

Povezave