CERKEV SV. JAKOBA-SZENT JAKAB TEMPLOM-THE ST. JACOB CHURCH


CERKEV SV. JAKOBA

se prvič omenja leta 1334 v listinah rodbine Bánffy. Sedanja cerkev je bila zgrajena med leti 1794 in 1796. Freska, ki jo je leta 1982 naslikal akademski slikar Jože Zel prikazuje tri prizore, v katerih je prisoten apostol Jakob.

SZENT JAKAB TEMPLOM

1334-ben kerül először megemlítésre a Bánffy család okirataiban. A mai templom 1794 és 1796 között épült. Az oltáron levő freskót Jože Zel, 1982-ben akadémikus festőművész festette, ahol Jakab apostolt ábrázolja.

THE ST. JACOB CHURCH

The first mention of the church dates back to 1334 in the Banffy family legal documents. Today’s church was rebuilt between 1794 and 1796. The fresco at the altar was painted by academic painter Jože Zel in 1982. It depicts the apostle Jacob.

 

 

»Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo« Iz Jakobovega pisma: Jak 1,22 (1,19-27 prim).

Sveti Jakob je zaščitnik romarjev in popotnikov.

Dobrovnik je že od daleč prepoznaven po značilnem zvoniku dobrovniške cerkve Svetega Jakoba (Sancti Jacobi). Prvotna cerkev se omenja že leta 1333, nato pa 1501. Prostorna cerkev, ki so jo zgradili okrog leta 1668 je pogorela v velikem požaru 1747.

Sedanjo cerkveno zgradbo je postavil patron cerkve in župnije knez Mikloš Esterhazy II (Miklós II Esterházy) s pomočjo Cerkve in vernikov  med leti 1794 in 1796. Nova zgradba za 1500 ljudi je imela obokan strop, njen zvonik pa je bil enako visok kakor ostrešje. Od leta 1914 (pred izbruhom I. svetovne vojne) so notranjost cerkve krasile slike lendavskega slikarja Lajčija Pandurja (Lajcsi Pandúrja). Žal so v letih okoli 1980 freske prebarvali.

Arhitekt Jože Plečnik je izdelal načrte za ureditev okolice.

Pogled na cerkev svetega Jakoba z župniščem

Zupnisce new - pomanjsana3x

Značilno podobo s prepoznavnim zvonikom je dobila leta 1963. Novi vrh zvonika je bil izdelan po načrtih prof.arh. Janeza Valentinčiča iz Ljubljane.

Zvonik svetega Jakoba, ki je tudi razgledni stolp s katerega je ob lepem vremenu najboljši razgled na Dobrovnik in okolico

4.2.3.1. Dobrovnik - Zvonik-razgledni stolp cerkve - pomanjsano 3x

V prezbiteriju je danes velika freska, ki jo je leta 1982 naslikal akademski slikar Jože Zel iz Maribora. Prikazuje tri prizore, v katerih je prisoten apostol Jakob.

»Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil« (Jn 15,12).

Tekst: Srečko Fras, Aleksandra Krumpak

Kontakt

Zavod za okolje in turizem  Dobrovnik
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik
Email: turizem@dobrovnik.si

Telefon: 386 41 349 927

Panorama

Povezave