Romska etno kultura


»Veličina človeštva ni v tem, da smo lepi in bogati, ampak v tem, da znamo živeti drug ob drugem tudi takrat kadar smo različni po videzu, po duši, po izobrazbi in po narodnosti.« (Vera Ratko).

»Mislim, da noben narod načelno ne ogroža slovenstva, pač pa se mi včasih dozdeva, da Slovenci (tudi romski) ogrožamo sami sebe. Ljudje smo različni, tako tudi Romi, črni, beli, rumeni, imamo take in take navade. Ko se bomo Slovenci najprej naučili bolj spoštovati sami sebe, bomo tudi strpnejši do drugih.« (Oto Pestner)4

Utrinek iz Srečanja romskih folklornih skupin 2006

 4.2.5.1. PLes-avtor slike Zdravko-pomanjsano 3x

V zvezi z Romi deluje svojevrsten paradoks. Romska kultura je po celem svetu znana in spoštovana po svoji odprtosti, spontanosti in melosu, običajno pa (zelo) podcenjena v sami romski skupnosti in neposredni sredini, v kateri živijo pripadniki romske skupnosti.

Romska skupnost v Republiki Sloveniji nima položaja narodne manjšine, gre za etnično skupnost ali manjšino, ki ima posebne etnične značilnosti (lastni jezik, kulturo, druge etnične posebnosti). Specifični elementi romske kulture so jezik, glasba, religija in miti.1  

Zelo pomembno je, kako sredina v kateri živijo pripadniki romske skupnosti sprejema njihove posebnosti, način življenja in bogastvo kulture.5

Zaradi nepoznavanja Romov in njihove kulture pogosto prevladujejo predsodki do romske skupnosti, kar zmanjšuje temeljito poznavanje njihove preteklosti in sedanjosti, kulture, vsakodnevnega življenja, religije in običajev. Romska kultura ni univerzalna, temveč je bogata v raznolikosti, v okviru katere obstajajo specifični skupni kazalci za vse Rome: lojalnost družini, verovanje v boga, verovanje v usodo in prilagajanje v okolju.1

Odkar smo postali del Evropske skupnosti, se daje več pozornosti in denarja za razvoj občutka, razumevanja in strpnosti za avtohtone kulturne in nacionalne skupine.

V Dobrovniku živi manjša romska skupnost in svojo kulturno ustvarjalnost udejstvuje v okviru kulturnega društva Veverica na veji. Društvo je zelo aktivno in vsako leto prireja proslavo ob Dnevu romov (8.april) in Srečanje romskih folklornih skupin (prva dekada septembra), kjer prikažejo tradicionalne romske plese, petje in nošnjo. Na prireditve so vabljeni vsi, ki jih romski melos in izročilo zanima.3

Po predhodnem dogovoru prirejajo za zainteresirane skupine doživljajske romske kulturne dogodke s plesom in petjem za mlado in staro. Več informacij dobite pripredsednici romskega kulturnega društva Veverica na veji gospe Veri Ratko na tel. ++386 (0) 41 314 231.

Tekst: Aleksandra Krumpak

Viri:
1 http://chp.uni-mb.si/mkc/Program/Subpages/Romska_kult_2006.htm
2 Ratko Verona, ustno izročilo, 2006
3 Klopčič Vera in Polzer Miroslav, Evropa, Slovenija in Romi, 2003
4 Miti o Romih: Kaj Slovenci vedo o Romih in kaj od tega je sploh res ? http://www.mladina.si/tednik/200433/clanek/slo–manjsine-ksenja_hahonina_vanja_pirc/
5 Jožek Horvat – Muc, Naša pot, 2006

Kontakt

Zavod za okolje in turizem  Dobrovnik
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik
Email: turizem@dobrovnik.si

Telefon: 386 41 349 927

Panorama

Povezave