TELE-KA-LAND


TELE-KA-LAND Obmejna doživetja, brezmejne pustolovščine

Projekt  je bil odobren v okviru 3. roka Javnega razpisa programa sodelovanja Interreg
V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020. Prednostna os 1 – PRIVLAČNA  REGIJA (Ohranjanje,  varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine)

Trajanje projekta: 1.1.2018 – 31.12.2020

Vodilni partner: Občina Nagyrecse (Nagyrécse Község Önkormányzata)

Projektni partnerji: Občina Magyarszerdahely (Magyarszerdahely Község Önkormányzata), TIC Moravske Toplice, Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, Univerza Pannon iz Nakikanizse (Pannon Egyetem)

Vrednost projekta: 399.315,12 € ESRR

Glavni  cilj  projekta: Zaradi  pomanjkanja  atraktivnih  turističnih storitev  za  družine  z  otroki,  je potrebno urediti turistične znamenitosti namenjene tej ciljni skupini na čezmejnem območju. Na podlagi rezultatov prejšnjega projekta 5 poštnih kočij, se bo v obmejni regiji razvil manjkajoči turistični produkt. Vzpostavila se bo TELE-KA-LAND mreža Pravljičnih parkov, zato bo regija bolj vabljiva za različne generacije. Z novim produktom želimo pridobiti več gostov, privabiti jih v območje za daljši čas in jim zagotoviti storitve na visoki ravni.

Predvidene  aktivnosti: Glavna  naloga v projektu je vzpostavitev TELE-KA-LAND mreže Pravljičnih parkov v naseljih Nagyrécse in Magyarszerdahely na Madžarskem, ter v Dobrovniku in Moravskih Toplicah na slovenski strani. Organizirane  bodo prireditve, ki bodo temeljile  na pravljičnem parku in lokalnih tradicijah. Izdelale se bodo različne promocijske publikacije in zemljevid za zbiranje žigov, katere bodo obiskovalci dobili v pravljičnih parkih.

Pomembno je, da bomo z namenom doseganja naših ciljev izvajali marketinško dejavnost na različnih ravneh. Dejavnost bo izvajal turistični destinacijski menedžment, ki ga bomo ustanovili. Naloga te organizacije bo, da sporočila v zvezi z novim produktom posreduje potencialnim zainteresiranim. Dejavnost bomo izvajali z najnovejšimi komunikacijskimi  sredstvi.  O  produktu  bo  izdelana  mobilna aplikacija,  Facebook  PPC  kampanja,  Google  AdWords  search  in  display  kampanja,  uporabljali  bomo tudi tradicionalna marketinška orodja.

Med delovnimi sklopi načrtujemo za ponudnike storitev tudi usposabljanja, ki  manjkajo  na  tem območju. S sodelovanjem univerze Pannon bomo organizirali tri usposabljanja: orodja za elektronsko trženje, za vodnike konjeniških tur (OKJ) ter usposabljanje animatorjev. Projekt bo promoviran na šestih mednarodnih turističnih sejmih.

Predstavitvena stran TELE_KA_LAND

FB stran TELE-KA-LAND

Galerija slik

DREVESNE VRSTE NA B.JEZERU

DREVESNE VRSTE NA B.JEZERU

Kontakt

Zavod za okolje in turizem  Dobrovnik
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik
Email: turizem@dobrovnik.si

Telefon: 386 41 349 927