PIKNIK V VINOGRADU


Piknik v vinogradu je projekt, ki je sofinanciran iz programa sodelovanja  Interreg Slovenija – Madžarska  in se izvaja v programskem obdobju 2014-2020.

 

Vodilni partner je Zalai Borut Zalaszentgrót, projektni partner pa poleg Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik  še Turisztikai Nonprofit Kft Zalakaros. Skupna vrednost projekta je malo manj kot 273.000 eur.

 

Naš cilj pri razvijanju produkta Piknik v vinogradu je diverzifikacija trajnostnih turističnih storitev in obstoječe ponudbe projektnega območja ter izboljšanje njihove kakovosti, s tem pa ohranitev  zanimive in privlačne naravne in kulturne dediščine čezmejne regije.  Sodobni vinsko turistični produkt z naslovom »Piknik v vinogradu«  nastaja  z integracijo kakovostnih turističnih elementov in s čezmejno povezavo inovativnih turističnih infrastruktur. Rezultat vinske in vinogradniške ponudbe so usklajene dejavnosti, ki krepijo privlačnost destinacije in ustvarjajo trajnostni vinski turizem.   

 

Pri izdelavi integriranega vinsko turističnega produkta Piknik v vinogradu se poslužujemo območja z naravnimi vrednotami in kulturno dediščino. Programi in  prireditve pa prispevajo k večji prepoznavnosti, privlačnosti projektnega območja in privabijo obiskovalce. Cilj projekta je izdelati vinsko turistične produkte z integriranimi, inovativnimi, trajnostnimi, okoljsko zavednimi rešitvami, ki gradijo na lokalni ponudbi.

 

Ker je naš namen, da aktivnosti niso le sezonskega značaja, smo načrtovali ureditev vinoteke v kulturnem domu, kjer se lahko programi in aktivnosti izvajajo skozi celo leto in tako smo postavili temelje za nadaljnje aktivnosti za razvoj vinskega turizma .

Galerija slik

DREVESNE VRSTE NA B.JEZERU

DREVESNE VRSTE NA B.JEZERU

Kontakt

Zavod za okolje in turizem  Dobrovnik
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik
Email: turizem@dobrovnik.si

Telefon: 386 41 349 927